caddying متولدین عادات بد متولدین آذر متولدین مهر

caddying: متولدین عادات بد متولدین آذر متولدین مهر متولدین بهمن متولدین شهریور متولدین فروردین متولدین اردیبهشت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم آذرماه ۸ درصد شد

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه جهت کل کشور ٨.٩ درصد و تورم هر سال در این ماه ۸ درصد بوده است.

تورم آذرماه ۸ درصد شد

تورم آذرماه ۸ درصد شد

عبارات مهم : خوراکی

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه جهت کل کشور ٨.٩ درصد و تورم هر سال در این ماه ۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در آذر ماه سال ١٣٩٦ جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ١١٠.٤، ١١٠.٣و ١١١.٠ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.٧ درصد و جهت مناطق روستایی ١.٠ درصد زیاد کردن یافته است.

تورم آذرماه ۸ درصد شد

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) جهت کل کشور و مناطق شهری ٨.٩ درصد و جهت مناطق روستایی ٩.٠ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری تغییری نداشته و جهت مناطق روستایی ٠.٢ واحد درصد کم کردن یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور٨.٠ درصد، مناطق شهری ٧.٨ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه ١٣٩٦، جهت کل کشور و مناطق روستایی ٠.٢ واحد درصد و مناطق شهری ٠.٣ واحد درصد زیاد کردن یافته است.

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه جهت کل کشور ٨.٩ درصد و تورم هر سال در این ماه ۸ درصد بوده است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١٤.٧، ١١٤.٩ و ١١٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری ٢.٤ درصد و جهت مناطق روستایی ٢.٣ درصد زیاد کردن یافته هست. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور ١٣.٠ درصد، مناطق شهری ١٣.٣ درصد و مناطق روستایی ١١.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ١٢.٤، مناطق شهری ١٢.٥ و جهت مناطق روستایی ١٢.٣ درصد است.

شاخص گروه مهم «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی جهت کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ١١٥.٠، ١١٥.١ و ١١٤.٥ رسید که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ٢.٥ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه مهم «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٣.٣، ١٣.٦ و ١٢.٢ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم 12 ماهه این گروه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٦، ١٢.٧ و ١٢.٥ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ١٣٩٦ جهت کل کشور و مناطق شهری به عدد ١٠٨.٨ و جهت مناطق روستایی به عدد ١٠٩.٠ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.١ درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٢ درصد زیاد کردن یافته است.

تورم آذرماه ۸ درصد شد

همچنین میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ٧.٤ درصد و جهت مناطق روستایی ٧.١ درصد بوده هست. قیمت تورم 12 ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه جهت کل کشور ٦.٤ درصد، مناطق شهری ٦.٣ درصد و مناطق روستایی ٧.٢ درصد است.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی مطابق روال همیشگی بعد از مرکز آمار اقدام به اعلام قیمت تورم می کند؛ البته مقداری بالاتر. با این اوصاف آینده نگری می شود قیمت اعلامی تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی بین 9 تا 10 درصد باشد.

گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه جهت کل کشور ٨.٩ درصد و تورم هر سال در این ماه ۸ درصد بوده است.

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | اطلاعات | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz